Ibrahim Selman

Ibrahim Selman was drie jaar Docent aan faculteit theaterwetenschap van de UvA en 5 jaar Beleidsmedewerker ministerie WVC. Sinds 1995 is hij programmamaker en artistiek adviseur AudioVisueleDienst Defensie. Selman schreef en regisseerde diverse toneelstukken en films en publiceerde vier romans, twee gedichtenbundels, een essaybundel en diverse essays in dagbladen, voornamelijk in Trouw. Sinds 2011 is hij stadsdeeldichter van Amsterdam Noord.

-

Ibrahim Selman is a teacher at the faculty of theatre science of the University of Amsterdam for three years, and policy adviser at the ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs. Since 1995, he works as a programme maker and artistic advisor at the audiovisual services of the ministry of Defence. Selman wrote and directed various plays and movies and has published four novels, two collections of poems, a collection of essays and various essays in newspapers, mainly in Trouw. Since 2011, he is the official poet of the North of Amsterdam.