Hassnae Bouazza

Hassnae Bouazza is journalist, columnist, vertaler en programmamaker. Ze studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Utrecht en, na haar afstuderen, een jaar Franse literatuur aan diezelfde Universiteit. Hassnae heeft een duidelijke eigen mening en verkondigt deze in verschillende media: zo schrijft ze stukken over de Arabische wereld voor Vrij Nederland en opiniestukken in de NRC, Volkskrant, de website Frontaal Naakt en de Arabischtalige site van de Wereldomroep. Daarnaast schrijft ze voor de Elle, beoordeelt ze boeken voor het Fonds van de Letteren en is ze programmamaker bij het Writers Unlimited Winternachten festival. Regelmatig verschijnt ze in de media om commentaar te leveren op de actualiteit en zaken te duiden. Zo is ze te horen bij BNR Radio en VPRO’s Bureau Buitenland op Radio 1. In mei 2013 begon ze en nieuwe blog: www.aichaqandisha.nl

-

Hassnae Bouazza is a journalist, columnist, translator, and television maker. She studied English linguistics at the University of Utrecht and, after her graduation, one year of French literature at the same university. Hassnae has an outspoken opinion, which she offers in several media: by writing articles for magazine Vrij Nederland, newspapers NRC Handelsblad and de Volkskrant, the website Frontaal Naakt (Frontal Nude) and the Arabic part of the website of radio broadcasting company Wereldomroep. Besides that, she writes for Elle, reviews books for the Dutch Foundation of Literature, and is a programme maker at the Writers Unlimited Winternachten Festival. She regularly appears in the media to interpret and comment on current affairs, for example at BNR radio and Bureau Buitenland of VPRO at Radio 1. In May 2013, she started a new blog: www.aichaqandisha.nl