Agenda, RMW Festival 2013

Satire van De Speld | Pricking Satire (ZA | SAT)

speldstill

(English below)

De Speld maakt nieuws. Nieuws over zaken die niet echt gebeuren, maar die tegen de werkelijkheid aan schuren. Nieuws dat de traditionele media soms ontmaskert of juist maskeert en codeert. Nieuws dat de lezer in verwarring brengt over de status ervan en daarmee over de status van al het andere nieuws. In de wereld waarover De Speld bericht kan staatssecretaris Teeven zomaar gehackt worden en veranderen in een no-borderactivist, wordt de evergreen ‘Jonge sla’ van Rutger Kopland eindelijk verfilmd en blijken ‘onnodige herhalingen die twee keer hetzelfde zeggen en niets toevoegen vaak overbodig en nutteloos’.
Zaterdagmiddag duiken De Speld-auteurs Sake van der Wall, Jochem van den Berg en Diederik Smit in de archieven van zes jaar De Speld. Onder leiding van Maarten Westerveen onderzoeken zij waarom De Speld zo succesvol is en vertellen ze hoe ze zich verhouden tot vergelijkbare internationale satirische websites als het Amerikaanse The Onion.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
15.00 – 16.00 UUR
NEDERLANDS GESPROKEN
TUINHUIS

-
De Speld (The Pin) creates news. News about matters that haven’t actually happened, but rub against the borders of reality. News which exposes traditional media or, on the contrary, masks and encodes it. News which confuses the reader about its status and by that, the status of all other news. In the world that De Speld reports about, Dutch State Secretary Fred Teeven can suddenly be hacked and turn into a no-border activist, the evergreen poem ‘Jonge Sla’ (‘Young Lettuce’) by Rutger Kopland is finally adapted for the big screen and ‘unnecessary repetitions, repeating themselves without any added value, often turn out to be useless and redundant’.
On Saturday afternoon, De Speld-authors Sake van der Wall, Jochem van den Berg, and Diederik Smit will dive into the archives of six years of De Speld. Hosted by Maarten Westerveen, they will examine why De Speld is so successful and explain how they relate to similar international satirical websites, such as the American The Onion.

SATURDAY, SEPTEMBER 14
3 – 4 PM
DUTCH SPOKEN
PAVILION