Agenda, English, Poetry, RMW Festival 2013

Disaster Suites (Rob Halpern) (ZON | SUN)

halpern

(Nederlands onder)

In June 2013, publishing house Perdu started the Sporenreeks, a new series of contemporary experimental poetry in translation. Read My World will launch and discuss the second book published in the series: Rampensuites by Rob Halpern (US), translated into Dutch by Frank Keizer and Samuel Vriezen, who also wrote the afterword.

The poems from Disaster Suites were written during the Bush administration in 2005-2006. They register a disastrous political landscape, while at the same seeking to offer openings for another world. Amidst the disaster, in a universe that has become ‘fateless’ and which we navigate without a star map, without a guide, Halpern’s poetry sings with a lively, lyrical voice, full of longing. It is compelling, compact and complex, yet familiar as the language of our world. Natural catastrophes, politics, war, film and tv, sex, philosophy, economics, and love are mixed in a rhythmically driven language, in which the poet, within each word, fights for meaning in the name of the singing body, against all oppression.

SUNDAY, SEPTEMBER 15
4 – 6 PM
ENGLISH/DUTCH SPOKEN
PAVILION

-
Sinds juni 2013 is er de Sporenreeks, een nieuwe reeks van Uitgeverij Perdu die uit vertalingen van hedendaagse experimentele poëzie bestaat. Tijdens Read My World bespreekt Perdu met u de tweede titel uit deze serie: Rampensuites van de Amerikaan Rob Halpern, vertaald en van nawoord voorzien door Frank Keizer en Samuel Vriezen.
De gedichten van Rampensuites zijn ontstaan onder het presidentschap van Bush in 2005/2006. Het zijn registraties van het rampzalige politieke landschap van die tijd, die tevens openingen willen bieden voor het verlangen naar totaal andere mogelijkheden. Vanuit het hart van de rampspoed, een ‘lotloos’ geworden wereld waarin wij niet langer op de sterren kunnen varen, zingt Halperns poëzie met een pittige, lyrische stem, meeslepend, compact en complex, en toch herkenbaar als de taal van onze wereld. Natuurrampen, politiek, oorlog, film en tv, seks, filosofie, economie en liefde vermengen zich in een ritmisch gedreven taal, die binnen elk woord de strijd om betekenis aangaat in naam van het zingende lichaam, tegen elke verdrukking in.

ZONDAG 15 SEPTEMBER
16.00 – 18.00 UUR
ENGELS EN NEDERLANDS GESPROKEN
TUINHUIS