English, Politiek

Identity and humour on the border of literature and journalism (SAT | ZA)

asis-klein

 

(Nederlands onder)

Writers Ala Hlehel and Asis Aynan talk to each other about identity, the function of humor, and the role of writers in the public debate.

Hlehel’s realistic, humorous narratives operate within the tradition of Palestinian literature as found in the works of Emile Habibi and Ghassan Kanafani. His work has been summarized before in the following way: ‘Emerging from familiar, everyday situations, his texts often develop a parabolic or surreal character, revealing hypocrisy and injustice alongside absurdity, contingency, and transience.’

Asis Aynan (Haarlem, 1980) wrote the autobiographical collection of short stories Veldslag en andere herinneringen (Pitched battle and other memories) (2007), about his youth as a catholic-islamic Berber. He also wrote the novel about an immigrant living in IJmuiden Ik, Driss (2010), which was made into a musical that has successfully toured the country. At the moment, he is working on a new novel and a collection of short stories. He is also a columnist for Folia Magazine and ZemZem.

Moderated by Wim Brands.

SATURDAY, SEPTEMBER 14
9 – 10 PM
ENGLISH SPOKEN
PAVILION

-

De schrijvers Ala Hlehel en Asis Aynan gaan o.l.v. Wim Brands met elkaar in gesprek over identiteit, de functie van humor en de rol van de schrijver in het publieke debat.

Hlehels realistische, humoristische verhalen staan in de traditie van Palestijnse literatoren als Emile Habibi en Ghassan Kanafani. Zijn werk werd eerder als volgt samengevat: ‘Zijn teksten hebben vaak een alledaagse situatie als beginpunt en krijgen dan gaandeweg een allegorisch of surrealistisch karakter. Zo leggen ze hypocrisie en onrecht bloot, maar ook absurditeit, contingentie en vergankelijkheid.’

Asis Aynan (Haarlem, 1980) schreef de autobiografische verhalenbundel Veldslag en andere herinneringen (2007), die gaat over zijn katholiek-islamitische Berberjeugd, en de IJmuidense gastarbeidersroman Ik, Driss (2010), die in de vorm van een musical een succesvolle schouwburgtoer kreeg. Momenteel werkt hij aan een nieuwe roman en een verhalenbundel. Tevens is hij columnist voor Folia Magazine en ZemZem.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
21.00 – 22.00 UUR
ENGELS GESPROKEN
TUINHUIS