Agenda, Poetry, RMW Festival 2013

The Ironic Rebel (SUN | ZON)

Malaka Badr

(Nederlands onder)

Irony is back on the the literary agenda, resulting in a great deal of controversy. Meanwhile, a new generation of writers seems to be emerging worldwide, looking for new ways to relate to irony and the political power of expression that messages seem to lose with the use of this stylistic device. This is well-illustrated by the first line of the Vrije encyclopedie (Free Encyclopedia) by the recently debuting poet Maarten van der Graaff: ‘Let me tell you who I am and then / we can finally move on.’
This desire to move on also seems to be essential and obvious in the body of work of the young Egyptian poet Malaka Badr. In her poem ‘Death Leans on its Rifle Eating Crackers’, she writes about her experiences in the uprising on Tahrir Square: ‘We have learned / only to rise / for the funeral procession of a friend.’
Malaka Badr and Maarten van der Graaff will discuss the role of irony in their body of work and the differences between writing in the Netherlands and Egypt, where life these days is turbulent.

SUNDAY, SEPTEMBER 15
6 – 7 PM
ENGLISH SPOKEN
PAVILION

-
De ironie staat momenteel weer stevig op de literaire agenda en leidt tot menige polemiek. P.F. Thomése schreef de ironie onlangs zelfs een open brief. Tegelijkertijd lijkt er zowel in Nederland als daarbuiten momenteel een nieuwe generatie schrijvers op te staan die een andere verhouding zoekt tot de ironie en de politieke zeggingskracht die boodschappen via het gebruik van dit stijlmiddel haast als vanzelf lijken te verliezen. Niet voor niets liet bijvoorbeeld de onlangs gedebuteerde dichter Maarten van der Graaff zijn ‘Vrije encyclopedie’ openen met de zin: ‘Laat ik je vertellen wie ik ben en dan / kunnen we eindelijk verder.’
Die wil om verder te gaan is ook in het werk van de jonge Egyptische dichteres Malaka Badr reeds in beginsel even noodzakelijk als evident, lijkt het. In haar gedicht ‘De dood leunt op zijn geweer en eet nootjes om de tijd te verdrijven’ schrijft ze naar aanleiding van haar ervaringen tijdens de opstanden op het Tahrirplein: ‘We hebben geleerd / om alleen nog op te staan / als er een rouwstoet van een vriend langskomt’.
Malaka Badr en Maarten van der Graaff in gesprek over de rol van ironie in hun werk en de verschillen tussen het schrijven in Nederland en het momenteel roerige Egypte.

ZONDAG 15 SEPTEMBER
18.00 – 19.00 UUR
ENGELS GESPROKEN
TUINHUIS