Agenda, English, Poetry, Politiek, RMW Festival 2013

Jonge Honden (ZON | SUN)

depolenstill

(English below)

‘Where shall the word be found, where will the word resound?’, schreef de Amerikaans-Britse dichter T.S. Eliot in 1930. Anno 2013 antwoordt de Palestijnse dichter Tarik Hamdan: ‘the word is in “space”, which is the country of thoughts and words in the modern age’. Tijdens Read My World presenteren een Nederlands en een Palestijns online platform voor jonge schrijvers en kunstenaars hun werk.
Filistin Ashabab is een online platform voor kunst, literatuur en jongerencultuur in Palestina dat tevens een eigen tijdschrift, radioprogramma en festival heeft. Voor jonge Palestijnen is dit sinds 2008 de plek waar ze zich vrij kunnen uitdrukken. Hoofdredacteur en dichter Tarik Hamdan (1982) is te gast en presenteert Filistin Ashabab.
Hard//hoofd is een online platform voor kunst en journalistiek in Nederland. Dagelijks verschijnen er nieuwe artikelen, tekeningen en video’s op de site. Binnenkort lanceert de redactie ook een eigen podcast. Artistiek hoofdredacteur Maartje Smits (1986) presenteert Hard//hoofd.
Na afloop zingt Tarik Hamdan gedichten van eigen hand. Hij begeleidt zichzelf hierbij op de oud (snaarinstrument, zie ook deze post). Maartje Smits laat enkele van haar videogedichten zien.

ZONDAG 15 SEPTEMBER
19.30 – 20.30 UUR
ENGELS EN NEDERLANDS GESPROKEN
HOOFDPODIUM

 

-

‘Where shall the word be found, where will the word resound?’, American-British poet T.S. Eliot wrote in 1930. In the year 2013, the Palestinian poet Tarik Hamdan responds: ‘The word is in “space”, which is the country of thoughts and words in the modern age’. During Read My World, both a Dutch and a Palestinian online platform for young writers will present their work.
Filistin Ashabab is an online platform for art, literature, and youth culture in Palestine that also produces a magazine, a radio show, and festival. Young Palestinians have been able to express themselves freely here since 2008. Editor in chief and poet Tarik Hamdan (1982) is our guest and will introduce Filistin Ashabab.
Hard//hoofd is an online platform for art and journalism in the Netherlands. New articles, drawings, and video’s are posted on this site on a daily basis. In the near future, the editorial staff will launch its own podcast. Artistic editor in chief Maartje Smits (1986) will introduce Hard//hoofd.
Afterwards, Tarak Hamdan will sing poems written by himself. He will accompany himself on the oud (stringed instrument, see also this post). Maartje Smits will show some of her video poems.

SUNDAY, SEPTEMBER 15
7.30 – 8.30 PM
ENGLISH AND DUTCH SPOKEN
MAIN STAGE