English, Poetry, RMW Festival 2013

Poetry: Rob Halpern

(Voor Nederlands: klik op ‘lees meer’)

Missing in the count now counts as one
– counts as if one weren’t already
Counted others missing being shows

One counting things abducted states
Arms ears whose hearing’s hulking mass
Can’t hear the excess of our industry

– selling senses counting bodies we can
Eat these grids of recognition mangle
Things count what counting can’t have

Been inducted into what this cant
Can’t mean yr touch yr tongue the proof

                           – my body will have been this place.

(From: Rob Halpern, Disaster Suites)

-

Vermist zijn bij de telling telt nu als één
– die telt als was er eentje nog niet
Geteld de rest mist bestaan toont

Wie dingen telt ontvoerde staten
Armen oren waarvan het uitpuilend gehoor
De overmaat niet hoort van onze nijverheid

– van zintuighandel lichaamstelling kunnen we
Eten deze roosters van herkenning verminken
De dingen tellen waar geen telling bij kan

Zijn ingelijfd in het taaltje dat dit vertellen
Zich doet vertellen je aanraking je tong het bewijs

                      – dat mijn lichaam deze plek zal zijn geweest.

(Uit: Rob Halpen, Rampensuites. Vertaling Frank Keizer en Samuel Vriezen)