Agenda, English, Poetry, RMW Festival 2013

Dichtersmarathon | Poetry Marathon (za | sat)

(English below)

Al jarenlang bewijst de Dichtersmarathon – indoor in Perdu en outdoor in de Tolhuistuin – dat poëzie niet moeilijk is. Niet door zich te beperken tot de eenvoudigste poëzie, maar juist door de poëzie in al haar diversiteit aan te bieden op een manier die vooral de nieuwsgierigheid prikkelt. Podiumbeesten en prevelaars, anekdotici en hermetici, vaklui en avonturiers, groentjes en grijsaards: ze staan naast elkaar en door elkaar op deze nieuwe editie van de 30 + 30 Dichters¬marathon. Zestig zeer uiteenlopende dichters komen in ongeveer tweeënhalf uur in een onverbiddelijk ritme voorbij.

Het concept is uitermate eenvoudig: dertig dichters lezen elk drie gedichten voor. Twee van henzelf en één van een zelfverkozen collega uit het buitenland. In deze speciale Read My World-editie van de Dichtersmarathon lezen ook enkele buitenlandse dichters voor. Aan hen wordt de omgekeerde opdracht gegeven: lees twee gedichten van jezelf en een uit Nederland.

Bij het voorlezen wordt de poëzie niet onderbroken door aan- of afkondigingen, bio- of bibliografische informatie of entr’actes en intermezzo’s. Zo kan de aandacht van de luisteraar zich volledig op de poëzie zelf richten, die zich gedurende tweeënhalf uur als een constante stroom aan hem presenteert. Wiens aandacht toch even verslapt, haakt zo weer aan bij de eerstvolgende dichter. Een uitstekende gelegenheid om je onder te dompelen in poëzie uit Nederland en de rest van de wereld.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
18.30 – 22.00 UUR
ENGELS, NEDERLANDS, ARABISCH GESPROKEN
HOOFDPODIUM

-

 

For years now, the Poetry Marathon – indoor in Perdu and outdoor in the Tolhuistuin – has proven that poetry is not a difficult thing. It has done so not by limiting itself to the easiest poetry, but on the contrary, by offering poetry in all its diversity in a curiosity rousing way. Stage lovers and stutterers, anecdotics and hermetics, professionals and adventurers, rookies and graybeards: they will be side by side as well as muddled up at this new edition of the 30 + 30 Poetry Marathon. In two and a half hours, sixty highly heterogeneous poets will pass us by in an unrelenting beat.

The concept is extremely simple: thirty poets will each read three poems. Two by themselves and one by a foreign colleague, who was chosen by them. In this special Read My World edition of the Poetry Marathon, some foreign poets will recite as well. They will be asked to do the opposite: to read two of their own poems and one from the Netherlands.

The recited poetry will not be interrupted by any introductions, biographical or bibliographical information, or entr’actes and intermezzo’s. In this way, the audience gets to focus itself entirely on the poetry itself, which will present itself in a constant stream, for two and a half hours. Anyone whose attentions wanes, can easily take it up again with the next poet. An excellent opportunity to drown yourself in poetry from the Netherlands and the rest of the world.

SATURDAY, SEPTEMBER 14
6.30 – 10 PM
ENGLISH, DUTCH, ARABIC SPOKEN
MAIN STAGE