Agenda, English, Poetry, Politiek, RMW Festival 2013

The Road to Damascus (ZO | SUN)

thecitystill

 

(English and film below)

Twee dichters maken een binnenlandse reis. De reizen zijn in niets hetzelfde. De een reist naar een stad, de ander naar een eiland. De stad wordt verscheurd door geweld, terwijl het eiland zo vredig lijkt als een eiland hoort te zijn. En de dichters spreken een volkomen andere taal. Toch zijn er ook overeenkomsten. Voor beiden is de reis een thuiskomen, en beiden komen thuis als vreemdeling. Voor allebei betekent de reis een fundamentele ontmoeting en een fundamentele verandering. Want al reist er maar een van hen letterlijk over de weg naar Damascus, in alles behalve de letterlijke zin begaan ze die weg allebei.

In dit bijzondere programma lezen en verweven de Syrisch-Palestijnse dichter Ghayath Almadhoun en de Nederlandse dichter Willem Jan Otten hun gedichtenreeksen ‘De Stad’ (Almadhoun) en ‘Eindeligt’ (Otten). In elkaar afwisselende voordrachten volbrengen zij ieder hun eigen reis. Waar komen zij aan? Zijn botsingen tussen deze twee zo verschillende gedichten van zulke verschillende dichters onvermijdelijk of vinden ze elkaar in dat andere Damascus?

ZONDAG 15 SEPTEMBER
17.00 – 18.00 UUR
NEDERLANDS/ARABISCH GESPROKEN(ENGELSE BOVENTITELING)
HOOFDPODIUM

-

Two poets set out on a domestic journey. Their journeys differ in every way. One of them travels to a city, the other to an island. The city is torn apart by violence, while the island seems to be as peaceful as an island should be. The poets speak two completely different languages. However, there are some similarities. For both of them, the journey is a homecoming, and both of them come home as a stranger. For both of them, the trip entails a fundamental encounter as well as a fundamental change. Because even though only one of them literally travels across the road to Damascus, both of them tread this road in every way but the literal one.

In this extraordinary program, the Syrian-Palestinian poet Ghayath Almadhoun and the Dutch poet Willem Jan Otten will read and interweave their poetry series ‘The City’ (Almadhoun) and ‘Eindeligt’ (Otten). In alternating recitals, they will each complete their own journey. Where will they arrive? Are these two extremely different poems, by such different poets, set on a collision course or will they find each other in this other Damascus?

SUNDAY, SEPTEMBER 15
5 – 6 PM
MAIN STAGE
DUTCH/ARABIC SPOKEN (ENGLISH SUPERTITELS)
MAIN STAGE

Ghayath Almadhoun made this powerful film, using ‘The City’, together with Marie Silkeberg.