English, Poetry, RMW Festival 2013

I am no sweet rhymer – Lucebert (ZO | SUN)

lucebert

(Nederlands onder)

The complete body of work of Lucebert (1924-1994), the most well-known post-war experimental poet of the Netherlands, will be translated into English. Recently, the first of the four intended volumes was published, containing all of Lucebert’s poetry up until 1952, translated by Diane Butterman at Green Integer. Lucebert’s work is deeply embedded in Dutch literary history, but internationally he is, despite a number of translations, not that well-known yet. With this new translation, his work has become accessible to a larger, international audience. How will this audience respond to Luceberts experimental poetry? During this program, his work will be recited bilingually and poets and readers from different countries and various contexts will react to these poems. How does the experimental and ‘empirical’ poetry of Lucebert work out for them? Will they be able to break open the traditional reception of Lucebert?

SUNDAY, SEPTEMBER 15
6 – 7.30 PM
ENGLISH SPOKEN
MAIN STAGE

See also the event on Facebook. Here you can read Dutch and translated poems by Lucebert.


-
Het volledig poëtisch werk van Lucebert (1924-1994), de bekendste naoorlogse experimentele dichter van Nederland, wordt naar het Engels vertaald. Onlangs verscheen het eerste van de vier beoogde delen, met daarin Luceberts poëzie tot en met 1952, in een vertaling van Diane Butterman bij Green Integer.
In de Nederlandse literatuurgeschiedenis is Lucebert stevig verankerd, maar internationaal geniet hij, ondanks een aantal vertalingen van zijn werk, nog weinig bekendheid. Met deze nieuwe vertaling is zijn werk toegankelijk geworden voor een groter, internationaal publiek. Hoe reageert dit publiek op Luceberts experimentele poëzie? Tijdens dit programma wordt zijn werk tweetalig voorgedragen en reageren dichters en lezers uit verschillende landen vanuit diverse contexten op de gedichten. Hoe werkt de experimentele en ‘proefondervindelijke’ poëzie van Lucebert voor hen? Zijn zij in staat de traditionele receptie van Lucebert open te breken?

ZONDAG 15 SEPTEMBER
18.00 – 19.30 UUR
ENGELS GESPROKEN
HOOFDPODIUM

Zie ook het Facebookevent. Lees hier een Nederlands en een naar het Engels vertaald gedicht van Lucebert.